KOHDENNUS
Oikeita asioita oikeille asiakkaille
IntroPalvelutTekijäYhteys
Arvojen jalkautus
Kilpailutilanne ja positio
Brandin jalkautus
Tapahtumajärjestelyt
Koulutus
Tapahtumajärjestelyt

Oman tapahtuman järjestäminen tai toisen järjestämään tapahtumaan osallistuminen saattaa olla tehokas asiakashoitokeino.  Tyhy-toiminta tai sisäinen tiimipäivä on toinen tapahtumista mahdollisesti hyötyvä taho.

Olen suunnitellut ja toteuttanut elämystapahtumia sekä sponsorina, markkinoijana että tuottajana sekä ohjannut erilaisia toimintoja tapahtumissa.  Arvoelämys on elämystapahtuma, jolla jalkautetaan yrityksen tai brändin arvoja.

Järjestän Helsingissä ulkomaalaisille matkailijoille opastettua hiihtoa, lumikenkäilyä, sauvakävelyä,pyöräilyä, matkaluistelua ja melontaa.  Katso www.privateoutdoors.fi

IntroPalvelutTekijäYhteys